Onzorgvuldige werkwijze Taskforce: onjuiste asielbesluiten

7 januari 2022

De Taskforce die onder grote politieke druk meer dan 15 duizend achterstallige asielaanvragen moest wegwerken, heeft snelheid boven zorgvuldigheid laten prevaleren. Hierdoor zijn mogelijk onjuiste beslissingen genomen.

Dit concludeert de Inspectie voor Justitie en Veiligheid in haar onderzoek naar de werkzaamheden van de Taskforce. Lees meer over het onderzoek.

Bron: Volkskrant, 7 januari 2022