Onderzoek: suïcide onder jongeren

16 januari 2020

Voor het eerst is in Nederland een psychologische autopsie in wetenschappelijk onderzoek toegepast om meer kennis te krijgen over zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Voornaamste conclusie: jongeren raken het contact met naasten en hulpverlening kwijt.

Onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie deed een brede werkgroep onder leiding van professor Arne Popma in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden door zelfdoding. Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van jongeren die meer dan gemiddeld worstelden met zichzelf en met grote levensvragen. Lees meer over het onderzoek

Bron: 113.nl en NOS, 16 januari 2020


113 biedt een online cursus suïcidepreventie aan over hoe het gesprek aan te gaan met iemand die zelfmoordgedachten heeft.