Onderzoek rol families bij langdurige zorg naasten

26 februari 2020

Binnen de huidige participatiesamenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie en directe naasten in de zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen en/of fysieke of verstandelijke beperkingen. De effecten daarvan op families en de onderlinge relaties binnen families zijn groot, maar krijgen momenteel nog (te) weinig aandacht.

Op maandag 2 maart wordt dr. Marie Louise Luttik door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen officieel geïnstalleerd als lector Familiezorg. [...] Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar evidence-based familiegerichte interventies, zoals ‘het familiegesprek’, dat families ondersteunt bij de zorg voor iemand die langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft. Lees meer

Bron: Nationale Zorggids, 26 februari 2020


Voorafgaand aan de installatie is er een mini-symposium over familiezorg.