Onderzoek onder agenten over aanpak verwarde mensen

14 October 2020

Crisisdiensten zijn niet altijd toegerust om mensen met psychische problemen op te vangen. Moet de politie dan inspringen? Maar hoe? Daar zijn ze immers niet voor opgeleid. ‘Steeds meer collega’s lopen fysiek en mentaal klappen op.’

Dit jaar was de hoop van de politie gevestigd op de invoering van de Wet verplichte ggz, de nieuwe wet die gedwongen behandeling regelt voor mensen die door een psychische stoornis een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Agenten hadden het minder druk moeten krijgen door duidelijker afspraken over waar hun verantwoordelijkheid ophoudt. De praktijk is anders, blijkt uit onderzoek

Bron: De Groene Amsterdammer, 14 oktober 2020