Onderzoek naar verzet tegen Japanse bezetter

29 maart 2018

Stichting Pelita en het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld staan tijdens het Jaar van verzet stil bij een grote onbekende: het Indisch Verzet.

Afgelopen jaar bleek dat maar 26% van de Nederlanders iets weet over Indisch verzet. En dat terwijl er in Nederlands-Indië veel verzet is gepleegd tegen de Japanse bezetter. Verschillende verzetsgroepen waren actief en ook vrouwen speelden daar vaak een rol in. Pelita en het Kenniscentrum zijn samen een onderzoekproject gestart om de bekendheid van het Indisch verzet te vergroten.

Wie waren de mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners hebben verzet? Wat hebben ze gedaan en wat is er na augustus 1945 met hen gebeurd? Dat zijn de vragen waar het in dit project om draait. Het onderzoek is gebaseerd op de aanvragen voor de Wet Indisch Verzet waarvoor Stichting Pelita het verzetsverleden van de aanvrager onderzocht. In de dossiers worden de verzetsactiviteiten van de voormalig verzetslieden uit de doeken gedaan. Wij onderzoeken een aantal bijzondere casussen en zullen onbekende verzetslieden en -groepen  in de schijnwerpers te zetten.

Concrete output: drie publieksartikelen en een korte film. Het project wordt in het najaar van 2018 afgerond.