Onderzoek naar Joodse christenen in Holocaust

19 december 2019

In de Holocaust zijn duizenden Joden vermoord die bij kerken waren aangesloten. David Pileggi, rector van de anglicaanse Christ Church in Jeruzalem en deskundige op het gebied van de Joodse geschiedenis, kwam op het idee hier onderzoek naar te doen.

De twee instituten die zich met het onderzoek bezighouden zijn de aan Christ Church verbonden Conrad Schick Bibliotheek en de door historicus Kelvin Crombie geleide Heritage Resources in de Australische stad Perth. Het onderzoek richt zich vooral op Joden die al voor de oorlog verbonden waren met christelijke gemeenschappen. Lees meer over het onderzoek

Bron: Reformatorisch Dagblad, 19 december 2019