Onderzoek naar drempels voor onthulling seksueel geweld

27 juni 2022

Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over wat ze hebben meegemaakt (disclosure). Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport* ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’ van het Centrum Seksueel Geweld i.s.m. Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben seksueel misbruik meegemaakt en de helft daarvan worstelt met de gevolgen daarvan. Onderzoek toont aan dat een derde van de mannelijke slachtoffers en een kwart van de vrouwelijke slachtoffers nooit een disclosure heeft gedaan. Lees hier verder

Bron: Centrum Seksueel Geweld, 27 juni 2022


*Onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’
Factsheet ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’


Lees ook:
Nationaal Actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Rijksoverheid, 27 juni 2022
Het kabinet komt in het najaar met een nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hiervoor worden deze zomer meerdere gesprekken en verkenningssessies met maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, jongeren, sociale partners en overheidsinstanties gehouden. Hiermee wil het kabinet op grote schaal kennis en aanbevelingen ophalen die moeten leiden tot het nationaal actieplan.