Onderzoek naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

17 juni 2022

De ministerraad heeft besloten het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) opdracht te willen geven om in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) onafhankelijk, extern en wetenschappelijk onderzoek te doen naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan.

Het onderzoek heeft betrekking op de aard, omvang, kosten, tijdsperiode en gestelde doelen van de militaire, diplomatieke en civiele inzet in Afghanistan van 2001 tot 2021, evenals de beperkingen, dilemma’s en gemaakte keuzes bij de uitvoering ter plaatse. Lees verder

Bron: Rijksoverheid, 17 juni 2022