Onderzoek: Fors meer kindermishandeling

6 januari 2021

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft onderzoek gedaan naar eventuele veranderingen in (onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown. 

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown. Dit komt met name door een toename in het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar.
Het onderzoek maakte gebruik van de methodiek van de Nationale Prevalentiestudies Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM). Lees er hier meer over

Bron: Universiteit Leiden, 6 januari 2021


Bekijk ook:
Progressie in veiligheids- en risicotaxatie kindermishandeling:
In haar promotieonderzoek onderzocht en verbeterde forensisch orthopedagoog Annemiek Vial de veiligheids- en risicotaxatie van de ARIJ, instrumenten die in heel Nederland door veel zorginstellingen gebruikt worden.
Vial promoveert op dinsdag 12 januari aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op haar proefschrift ’Safety and Risk Assessment in Child Welfare. Moving Forward’.


Bekijk ook het minicollege op Youtube ‘Wat doet mishandeling met een kinderbrein’, van kinderpsychiater prof. dr. Peter Adriaenssens.