Onderzoek 'Echt verzet of niet?' van start

23 januari 2018

Met het project ‘Echt verzet of niet?' willen we het publiek laten nadenken over de aard van het verzet tijdens WOII. Aan de hand van die vraag brengen we ook het werk van Stichting 1940-1945 in beeld met een online korte film, en krant- en tijdschriftartikelen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog ondersteunt Stichting 1940-1945 verzetsmensen die door hun verzetsactiviteiten niet meer of minder kunnen werken. Ook weduwen en kinderen van omgekomen verzetsstrijders kunnen rekenen op hulp. Van het antwoord op die vraag – echt verzet of niet? - hing veel af, want pas als iemand echt aan het verzet had deelgenomen, had hij of zij recht op een buitengewoon pensioen.

Aan de hand van persoonlijke verhalen blijkt hoe lastig het beoordelen van de aanvragen voor buitengewoon pensioen soms was. Had een echtgenote van een verzetsdeelnemer wel echt verzet gepleegd bij het verzorgen van onderduikers? Was een Joodse Engelandvaarder gevlucht om zich aan de te sluiten bij het buitenlands verzet of uit lijfsbehoud?

Het project sluit aan op het Jaar van het Verzet 2018 van Platform Herinnering WOII. Beleidsonderzoeker Maarten-Jan Vos en junior onderzoeker Bart Nauta voeren het project ‘Echt’ verzet of niet? uit.