NVOG richtlijn 'Bevallingsgerelateerde PTSS...' verschenen

7 november 2019

Sommige vrouwen (en hun partners) ervaren de bevalling als traumatisch, soms zelfs zodanig dat klachten ontstaan passend bij een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Psychische klachten hebben in het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn bevallingsgerelateerde PTSS-klachten vaker geassocieerd met een verstoorde moeder-kindbinding, problemen in de partnerrelatie en het vermijden van volgende zwangerschappen.

De Richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten)’ voorziet in de meest recente evidence-based informatie met betrekking tot bevallingsgerelateerde PTSS en PTSSklachten.

Bron: NtVP, 7 november 2019 en de NOVG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie)