Nieuwe website: Samen Minder Suïcide

21 juni 2022

De nieuwe website samenmindersuicide.nl geeft een compleet en handig overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen.

Lees ook over de 29 projecten van de Landelijke Agenda, betrokken partners, nieuwe ontwikkelingen en hoe je als organisatie zelf kunt bijdragen aan suïcidepreventie. Lees meer

Bron: de Nederlandse ggz, 21 juni 2022