Nieuw: Platform Multiproblematiek

11 augustus 2020

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening met het gezin op elkaar afstemmen.
 

Daarom is de website platformmultiproblematiek.nl ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut.

Bron: Nieuwsbrief Trimbos-instituut, 11 augustus 2020