Neonaticide, wie doet dit?

22 februari 2021

De vondst van een levende baby in een vuilcontainer in Amsterdam-Zuidoost doet een oude discussie oplaaien: kunnen wanhopige moeders die zich geen raad weten met hun baby voldoende hulp vinden?

Volgens het Nidaa (Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen) zijn er ruwweg twee soorten moeders die zich schuldig maken aan babydoding (neonaticide) of een poging daartoe. De ene groep betreft jonge meisjes die veelal door incest of ander seksueel misbruik zwanger worden. De andere groep betreft moeders die de zwangerschap verdringen uit angst voor hun ouders of partner (bijv. eerwraak). Lees meer over (de reden van) kinderdoding, o.a. ook met forensisch psycholoog Katinka de Wijs van het Expertisecentrum Kinderdoding, zij promoveerde in 2019 op kinder­doding.

Bron: Parool, 22 februari 2021