Nederlanders vinden 4 en 5 mei nog steeds belangrijk

3 mei 2022

Zowel de Nationale Herdenking als Bevrijdingsdag worden nog steeds door het grootste deel van de Nederlandse bevolking belangrijk of heel belangrijk gevonden. Maar liefst 83% van de Nederlanders geeft aan de Nationale Herdenking (heel) belangrijk te vinden. Als het gaat om Bevrijdingsdag is dat 75%. Vergeleken met vorig jaar is het belang dat men hecht aan de Nationale Herdenking gelijk gebleven.

De respondenten die na de Russische inval in Oekraïne hebben deelgenomen aan het onderzoek, noemen oorlog als het thema waar men zich het meeste zorgen over maakt (64%). Dit blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek uitgevoerd door Centerdata in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Lees hier een samenvatting

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei, 3 mei 2022