Nazi-ideologie werkt door in managementdenken van nu

10 januari 2022

De Franse historicus Johann Chapoutot zag paralellen tussen het moderne managementdenken en hoe de nazi’s leidinggaven. Journalist Loïc Michels sprak de historicus over het brede scala dat de nazi’s hanteerden om de Duitse bevolking te motiveren en tevreden te stellen, en hoe dat nu nog steeds gebeurt.

De daadwerkelijke nazi-organisatie staat in schril contrast met het gangbare beeld van orde, Gründlichkeit en Pünktlichkeit. en was veel chaotischer, veel minder uniform, en had vooral schrikbarende overeenkomsten met ons eigen organisatie- of managementdenken. Naar het interview

Bron: Vrij Nederland, 10 januari 2022