Nationale ombudsman: zorgpunten vreemdelingenbewaring

6 februari 2020

De Nationale ombudsman vraagt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem om zo snel mogelijk een aantal veranderingen door te voeren voor wat betreft de vreemdelingenbewaring in detentiecentrum Rotterdam.

Uitgangspunt voor vreemdelingenbewaring moet volgens de ombudsman zijn dat de bewoners in een omgeving met zo min mogelijk beperkingen worden opgevangen. Lees hier verder

Bron: Nationale ombudsman, 6 februari 2020