‘Moria-akkoord tast de rechtspositie asielzoekers aan’

12 September 2020

Het ‘Moria-akkoord’ dat donderdag werd gesloten gaat niet alleen over de opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekenland: in datzelfde akkoord spraken de coalitiepartijen af om de Nederlandse asielprocedure ‘efficiënter’ te maken, door onderdelen van de procedure naar voren te halen.

Vluchtelingenwerk en asieladvocaten vrezen dat daarmee de rechtspositie van asielzoekers wordt aangetast, terwijl de asielprocedure niet wordt versneld. Wat zijn de plannen? Lees verder

Bron: Trouw, 12 september 2020


Lees ook:
We behandelen vluchtelingen niet meer als mensen met rechten’, Trouw, 12 september 2020
Volgens hoogleraar publieksfilosofie Marli Huijer schiet het kabinet tekort door puur cijfermatig te denken na de ramp in vluchtelingenkamp Moria.
Mensen werden in Moria tot gekte gedreven’, NRC, 11 september 2020