„Morele wonden militair zijn ook wonden van samenleving”

10 October 2019

Veel Nederlandse militairen worstelen met schuldgevoelens, bijvoorbeeld omdat ze een medemens moesten doden. Het is belangrijk oog te hebben voor deze ‘wonden’, stelt prof. dr. Pieter Vos.

Al sinds 2011 is prof. dr. Pieter Vos (49) als ethicus betrokken bij het toerusten van geestelijk verzorgers. En zijn onderzoek als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht ging in januari al van start. Wel was er dinsdag een mijlpaal: de officiële aanvaarding van zijn ambt aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Groningen. Lees hier een interview o.a. over zijn onderzoek naar morele weerbaarheid en zijn oratie*

Bron: Reformatorisch Dagblad, 10 oktober 2019


*Oratie: Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal. Moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht