Militaire vakbonden eisen betere bescherming voor tolken

10 October 2019

De militaire vakbonden AFMP en VBM vinden dat Nederland de tolken die gewerkt hebben voor internationale militaire missies beter moet beschermen. [...] AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. “Je kunt ervan uitgaan dat deze mensen in hun thuisland sowieso risico lopen.”

Tolken zijn van essentieel belang voor het werk van militairen, benadrukken ook beide vakbondsvoorzitters. De discussie is weer actueel nu de Afghaanse Sarajuddin Farhad, die als tolk heeft gewerkt voor de VN-missie Isaf, waar Nederland aan bijdroeg, uitgezet zal worden naar Afghanistan. Lees verder

Bron: Trouw, 10 oktober 2019