Meeste statushouders blijven in Nederland

10 October 2019

Er is zowel nationaal als internationaal weinig bekend over migratiegedrag na verlening van asiel. Daarom onderzochten het WODC en het CBS de migratietrajecten van alle asielzoekers die in de tweede helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, een verblijfsvergunning kregen en werden ingeschreven in het bevolkingsregister.

Uit het onderzoek “Blijven vergunninghouders in Nederland?” blijkt dat de meeste vergunninghouders langdurig in Nederland blijven: zo’n zeventig procent woonde eind 2015 nog in Nederland. De asielzoekers die Nederland wél verlieten, gingen vaker naar een ander Europees land dan dat ze teruggingen naar het land van herkomst. De meeste asielmigranten kwamen in die periode uit Irak, Afghanistan, voormalig Joegoslavië, Somalië en Iran. Lees meer n.a.v. het onderzoek

Bron: WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), 10 oktober 2019