Meer aandacht voor trauma bij seksuele minderheden

9 juli 2021

Lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen hebben vaker een traumatische ervaring in hun kindertijd dan heteroseksuele mensen. Dit verklaart deels waarom seksuele minderheden een 2 tot 3 keer groter risico lopen om een psychische aandoening te ontwikkelen.

Dat mensen die tot een seksuele minderheid behoren vaker traumatische ervaringen hebben in hun kindertijd (vóór hun 16e) dan heteroseksuele mensen is een nieuw inzicht. Het is dus belangrijk dat gezondheidsprofessionals alert zijn op ervaringen met mishandeling, pesten en verwaarlozing. Lees hier het bericht of ga naar het artikel in Journal of Psychiatric Research Volume 137, May 2021, Pages 225-231 Childhood trauma and bullying-victimization as an explanation for differences in mental disorders by sexual orientation,

Bron: Trimbos instituut, 9 juli 2021