Meer aandacht nodig voor spirituele kant van psychisch lijden

5 januari 2022

Psychisch lijden is niet op een medische manier te begrijpen, schrijven ervaringsdeskundige en neurowetenschapper Myrrhe van Spronsen en psychiater Jim van Os in hun nieuwe boek*.

Het is een pleidooi voor ‘cocreatie’, waarin de kennis en ervaring van de patiënt op gelijke hoogte staat met die van de zorgverlener. Niet het verminderen van symptomen, maar ‘het goede leven’ - ook wel: een zinvol bestaan waarin je ‘je ding kunt doen’ - zijn bij cocreatie het doel van de behandeling. Lees hier mer over het boek*

Bron: Trouw, 5 januari 2022


*We zijn God niet. Een pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking, Jim van Os en Myrrhe van Spronsen, Uitgeverij Lannoo december 2021