Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid

11 mei 2022

De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren vandaag hun jaarverslag 2021 aan de Tweede Kamer. Veel noodzakelijke ontwikkelingen kwamen door het aftreden van het kabinet begin 2021, de verkiezingen in maart en de lange formatie die daarop volgde in een wachtstand terecht. Burgers vragen de overheid om daadkracht.

Meer vertrouwen in de overheid begint met een overheid die zich betrouwbaar toont, behoorlijk handelt en het burgerperspectief centraal stelt. "Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Het verhult dat het in de basis niet goed zit, terwijl dát moet worden aangepakt," aldus de ombudsman. Lees verder 

Bron: Nationale Ombudsman, 11 mei 2022


Samenvatting Jaarverslag 2021