Leger des Heils: vergoeding voor slachtoffers misbruik

1 maart 2021

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen het Leger des Heils kunnen vanaf maandag 1 maart aanspraak maken op financiële compensatie d.m.v. een compensatie- en nazorgregeling.

De compensatieregeling staat de komende vier jaar open. Slachtoffers kunnen naast compensatie ook aanspraak maken op nazorg. Het Leger des Heils onderzoekt de misbruikzaken niet zelf, maar heeft hiervoor een onafhankelijke commissie ingesteld. Lees er hier meer over

Bron: Trouw, 1 maart 2021


Lees hier over hoe de compensatieregeling en een nazorgtraject werkt op de website van het Leger