Laatste stenen voor Namenmonument gelegd

14 april 2021

De laatste steen van het Holocaust Namenmonument in het Weesperplantsoen is woensdagochtend gelegd. ‘Toen ik net begon met metselen, keek ik naar elke naam en ging ik nadenken. Dat doet wel wat.’

Elke steen van het 102.000 namen tellende monument heeft de volle aandacht gehad van Pieter van den Berge (50), directievoerder die de belangen behartigt van het Nederlands Auschwitz Comité. Hij controleert of de naam op de juiste muur en in de juiste alfabetische volgorde staat en of de naam en geboortedatum goed geschreven zijn. Lees hier een korte reportage

Bron: Parool, 14 april 2021