Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

3 maart 2020

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw geld vrij gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is om de komende jaren ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren.

Het is een historische mijlpaal omdat Nederland internationaal gezien het eerste land is waar ervaringsdeskundigheid wordt geprofessionaliseerd als relevant onderdeel in de ggz. Bovendien wordt het kwaliteitssysteem door de beroepsgroep zelf geleid. Lees er hier meer over

Bron: VvEd, Vereniging van Ervaringsdeskundigen, 3 maart 2020