'Klachten ggz-professionals vergelijkbaar met IC-personeel'

20 januari 2021

Een deel van de psychische hulpverleners kampt met een verminderde psychische en lichamelijke gezondheid, blijkt uit onderzoek* van het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw, samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen zoals MIND en Hogeschool Inholland.. 

"De klachten van ggz-professionals, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal werkenden zijn vergelijkbaar met wat IC-personeel ervaart tijdens de coronacrisis", zei Derek de Beurs van het Trimbos-instituut. De Beurs adviseert werkgevers in de psychische hulpverlening daarom om goed te zorgen voor medewerkers, in de vorm van intervisies en contact met collega's. Lees meer

Bron: NOS en Trimbos instituut, 20 januari 2021


*Eindrapport: Impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals voor psychische hulp