Kindermishandeling is niet enkel een zaak van professionals

11 februari 2020

Kindermishandeling is een zwaar onderschat probleem dat een veel grotere alertheid in de hele samenleving vereist.

Meer dan de helft van de oproepen naar hulplijn 1712 gaat over kindermishandeling. Elke week worden 130 unieke kinderen bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling aangemeld en ook politie en parket krijgen dagelijks meldingen. Desondanks blijven vele gevallen van kindermishandeling onder de radar van politie- of hulpverleningsstatistieken. Lees hier het artikel over de Vlaamse situatie Naar aanleiding van de documentaire Als je eens wist, bij Canvas (vanaf 11 februari), over de zware gevolgen van kindermishandeling op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van het kind).

Bron: De Morgen, 11 februari 2020


Lees ook:
Wat brengt iemand ertoe zijn kind te slaan of seksueel te misbruiken?, De Morgen, 13 februari 2020