Kinderen herdenken

20 maart 2019

Hoe willen kinderen de Tweede Wereldoorlog en missies nadien herdenken en welke vorm spreekt hen aan? Bertine Verloop en Trudy Mooren deden hier in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar.

Onderzoek Volgende Generaties

Kinderen die in Nederland opgroeien hebben geen persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ze groeien op in een andere tijd dan de ouderen die deze persoonlijke herinneringen nog wel hebben, een tijd met eigen trends en ontwikkelingen. Daarnaast hebben kinderen door hun jonge leeftijd andere interesses dan volwassenen. Deze zaken zijn allemaal van invloed op de manier waarop zij omgaan met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. 

Veel organisatoren van herdenkingen proberen de herdenking aan te laten sluiten bij kinderen door nieuwe rituelen te introduceren, kinderen een actieve rol te geven, of een herdenking speciaal voor en door kinderen te organiseren. Maar werkt dit ook? Waar hebben kinderen behoefte aan en welke vorm van herdenken spreekt hen aan? 

In dit onderzoek geven we op bovenstaande vragen antwoord door de stem van kinderen centraal te stellen. Het onderzoek maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar rituelen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. 

 

Download het rapport Hoe willen kinderen herdenken

 

Download het rapport Wat doet herdenken met kinderen

 

Download de samenvatting