Kieswijzer asiel en migratie

28 februari 2021

26000 gezichten heeft politici gevraagd hoe ze denken dat de asielprocedure, met name voor kinderen, beter en sneller kan, en ook wat ze willen doen voor kinderen die nu in de Griekse kampen zitten. 

Kamerleden van de grotere partijen vertellen in tweegesprekken met Eduard Nazarski wat in hun verkiezingsprogramma staat over asiel en migratie, met name op de positie van kinderen (en de kinderen uit Vluchtelingenkamp Moria). Lees de Kieswijzer hier

Bron: 26000 gezichten, 28 februari 2021