Interculturele psychiatrie en migranten in tbs

7 juli 2021

De diagnostiek en behandeling van mensen met een migratieachtergrond die in het strafrecht terecht komen en kampen met psychische stoornissen, laat veel te wensen over. Zo klopt hun diagnose vaak niet en zitten zij mogelijk twee jaar langer dan noodzakelijk in een tbs-kliniek omdat de risicotaxatie niet op migranten is toegesneden. Het is hoog tijd voor interculturalisatie van de psychiatrie in de tbs-kliniek.

Dat betoogt bijzonder hoogleraar Mario Braakman op vrijdag 9 juli 2021 in zijn inaugurele rede aan Tilburg University. Mario Braakman is op 1 oktober 2019 benoemd op de leerstoel Transculturele forensische psychiatrie. Lees meer

Bron: Tilburg University, 6 juli 2021


De inaugurele rede is te volgen via livestream (9 april om 16:15)