Informatie voor zorgverleners over de impact van herdenken voor ouderen

25 augustus 2021
dodenherdenking 4 mei

Herdenken van de Tweede Wereldoorlog is voor veel ouderen ingrijpend en emotioneel, maar tegelijk ook waardevol en belangrijk. In twee flyers wordt informatie aangereikt voor zorgverleners over de impact van herdenken voor ouderen.

Ook worden tips gegeven hoe je als zorgverlener kunt bijdragen aan een betekenisvolle herdenking. De eerste flyer heeft betrekking op een algemene groep ouderen. De tweede folder gaat specifiek in op de betekenis van en gevoelens rondom herdenken voor Indische en Molukse ouderen. De informatie in deze flyers is gebaseerd op het Project Rituelen.

De flyers zijn ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in samenwerking met Stichting Pelita.

 

Download hier de flyers:

WO2 Herdenken: informatie voor verzorgers over de impact van herdenken voor ouderen

WO2 Herdenken: informatie voor verzorgers over de impact van herdenken voor Indische en Molukse ouderen