IND stelt te hoge eisen aan bewijslast

19 november 2020

Uit een vandaag verschenen rapport* van Amnesty International blijkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te hoge eisen stelt aan asielzoekers om hun identiteit en herkomst te bewijzen. Als de IND de nationaliteit of identiteit niet gelooft, beoordeelt de dienst het asielverzoek niet meer inhoudelijk op de risico’s die iemand loopt in het land van herkomst. Iemand kan dan worden uitgezet, met alle ernstige mensenrechtenrisico’s van dien.

Amnesty International concludeert dat de IND bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de nationaliteit en identiteit de asielzoeker te vaak ‘het nadeel van de twijfel’ geeft. Lees verder

Bron: Amnesty, 19 november 2020


*Bewijsnood. Wanneer nationaliteit en identiteit ongeloofwaardig worden gevonden


Lees ook:
Problemen bij IND houden aan: asielzoekers moeten nog langer wachten op duidelijkheid, Trouw, 18/11