"Hulp aan oorlogsvluchteling met trauma moet beter"

28 mei 2018

Veel gemeenten hebben geen idee hoe ze vluchtelingen met psychische problemen moeten begeleiden. Met name op het gebied van preventie gebeurt er onvoldoende. Dat stelt het Arq Kenniscentrum Migratie.

Vluchtelingen kunnen beter geholpen worden als het beleid centraal wordt vastgesteld. Zelf de juiste weg vinden is lastig voor vluchtelingen, doordat ze de taal nog niet spreken en geen idee hebben hoe de Nederlandse gezondheidszorg werkt, zegt Larissa van Beek, coördinator van het Arq Kenniscentrum Migratie. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat zij een posttraumatische stresstoornis (PTSS) ontwikkelen, vindt Van Beek.

"Vluchtelingen hebben veel meegemaakt, in een oorlog en op de gevaarlijke vlucht naar Nederland. Maar eenmaal in Nederland zijn de zorgen niet voorbij", zegt Van Beek. "Veel statushouders ervaren stress door de moeilijke omstandigheden waaronder achtergebleven familie leeft in het land van herkomst."

Arq heeft voor deze mensen speciale trainingen ontwikkeld; zogenoemde Mind-Spring-trainingen. Ze zijn ook bedoeld om op tijd te signaleren of een statushouder psychische problemen heeft. Een psycholoog geeft de trainingen, samen met een ervaringsdeskundige uit een oorlogsgebied.

Lees meer