Is het goed dat rechters zwaarder straffen?

6 december 2019

Rechters zijn de afgelopen twintig jaar zwaarder gaan straffen. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Met name plegers van gewelds- en zedenmisdrijven worden veel harder bestraft.

Uit het onderzoek blijkt dat strenger straffen vooral een ontwikkeling is van de laatste tien jaar. Volgens strafrechtadvocaten is strenger straffen een uiting van de verharding van de samenleving in het algemeen en spelen politieke klimaat en de media daarin een rol. 'Rechters zouden daar boven moeten staan'. Lees meer over het onderzoek en de reacties 

Bron: Volksrant, 6 december 2019