Het failliet van een landelijk en sterk crisiscentrum

2 april 2020

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam zou er een landelijke crisisorganisatie komen. Maar dit mislukte. „Politici willen als het puntje bij het paaltje komt, niet sturen.”

Artikel over de opkomst, functionering en teloorgang van het in 2004 opgerichte Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) voor hoe te handelen bij uiteenlopende rampen: overstromingen, terrorisme, ontploffende kerncentrales, én (grootschalige) infectieziekten.

Bron: NRC, 2 april 2020