GGz: hoe groter het probleem, hoe langer de wachttijd

25 juni 2020

De Algemene Rekenkamer brengt oorzaken wachtlijsten ggz in beeld: in het rapport, ‘Geen plek voor grote problemen’, trekt de Algemene Rekenkamer de conclusie: hoe complexer de problematiek, hoe langer de wachttijd.

De aanpak van wachtlijsten in de ggz is zo breed opgezet, dat patiënten met zware psychische problemen, vaak veroorzaakt door een combinatie van aandoeningen, er niet mee geholpen zijn. De Algemene Rekenkamer wijst drie oorzaken aan voor het lang uitblijven van hulp aan deze groep patiënten. Lees ze in dit artikel

Bron: Algemene Rekenkamer, 25 juni 2020