GGz en Politie: afspraken over veiligheid

4 december 2019

Vandaag is de Handreiking (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties (Handreiking tot samenwerking tussen GGZ en Politie) verschenen. Politie, GGZ Nederland en een aantal ggz-instellingen hebben hier samen aan gewerkt.

In de handreiking staan concrete samenwerkingsafspraken over het handelen bij gewelddadige of dreigende incidenten in behandelsituaties. >>

Bron: GGZ Nederland, 4 december 2019