Gevolgen van Prinsjesdag voor de ggz

15 September 2020

Het geld dat in eerdere jaren simpelweg onder de noemer ‘ggz’ te vinden was, steeds meer verdeeld wordt over andere posten.

GGZ totaal geeft een korte scan van de miljoenennota waar het de ggz betreft, waaronder de meest in het oog springende uitgaven (voor de curatieve ggz, de Wlz en de Jeugdzorg) en een aantal kleinere extra uitgaven. 

Bron: GGZ totaal, 15 september 2020