Expo over Jodenvervolging laat Duitsers schrikken

30 October 2019

De tentoonstelling ‘De Jodenvervolging in foto's. Nederland  1940-1945' (samenstellers Erik Somers en René Kok (onderzoekers bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, NIOD)) is vanaf 30 oktober te zien op de plek van het voormalige hoofdkwartier van de SS en Gestapo in Berlijn. Het blijkt dat de fototentoonstelling de Duitsers in meerdere opzichten de ogen opent

"Een toch al zwaar en emotioneel onderwerp laten vertellen door foto's is compleet nieuw voor ons," zegt de Duitse curator Klaus Hesse, "Als documentatiecentrum doen wij het omgekeerde: het verhaal over de nazi-misdaden vertellen aan de hand van informatie, tekst. Foto's gebruiken we louter ter illustratie. Anders zou iedereen alleen maar lopen te huilen, redeneerden we altijd.’’ Lees meer over de reactie van de Duitsers op de tentoonstelling

Bron: AD, 30 oktober 2019