Essay: Waarom oorlogstrauma's nooit eindigen

20 januari 2020

Een kamptrauma blijft niet beperkt tot de mensen die het opliepen, maar werkt ook door in de generaties na hen. Waarom is dat zo, en hoe werkt dat? 

Naar aanleiding van het deze maand opnieuw verschijnen van het kampdagboek van Eddy de Wind Eindstation Auschwitz (Uitgeverij Meulenhoff), schrijft Oscar van Gelderen in dit essay over transgenerationele traumatisering.
Hierin komen ook langs: seksuoloog en psychoanalyticus Herman Musaph die vier (over)levenstrategieën formuleerde om de ervaringen te 'verwerken'. Socioloog Jolande Withuis, die schreef over hoe en waarom na de oorlog de ‘jaren van kilte en stilte’ hun intrede deden. Socioloog Abram de Swaan, kinderpsychiater David de Levita en Ischa Meijer. De auteur beschrijft ook zijn eigen herinneringen. Lees hier het volledige essay

Bron: Volkskrant, 20 januari 2020


Lees ook de Systematische Review over intergenerationele gevolgen bij kinderen van Holocaust-overlevers (Open Access): Intergenerational consequences of the Holocaust on offspring mental health: a systematic review of associated factors and mechanisms, van Patricia Dashorst, Trudy M. Mooren, Rolf J. Kleber, Peter J. de Jong & Rafaele J. C. Huntjens in European Journal of Psychotraumatology, Volume 10, 2019 - Issue 1