Essay over seksueel misbruik

1 december 2019

Seksueel misbruik, zeker wanneer de pleger uit eigen kring komt, is een monster dat zich behalve aan het slachtoffer ook aan de naasten vergrijpt.

In het essay Mijn opa heeft mijn zusje misbruikt vertelt Levi van Dam hoe zijn familie ontwricht werd, nadat zijn zusje had verteld wat haar was overkomen. Over schaamte, schuld, de woede en het verdriet en hoe belangrijk het is familieleden bij de verwerking te betrekken.

Bron: Trouw, 1 dewcember 2019