Essay: Corona is geen oorlog

16 mei 2020

Corona is geen oorlog: Hoe militaire metaforen angst aanwakkeren.
Is een open samenleving nog wel mogelijk met de dreiging van het coronavirus en het alomtegenwoordige gevoel van onveiligheid? ‘De ander’ is in de anderhalvemetersamenleving een biologisch én maatschappelijk besmettingsgevaar geworden.

De auteur van dit essay Inge Mutsaers (bioloog en gepromoveerd in de politieke filosofie), vindt dat het èchte gevaar. Over hoe de oorlogsmetaforen de taal van de immunologie binnengeslopen zijn, de schadelijke effecten van de (quarantaine)maatregelen en hoe de werking van ons biologische afweersysteem juist een inter­essant alternatief perspectief biedt, het laat namelijk zien dat tolerantie en openheid lonen.

Bron: Trouw, 16 mei 2020