Ervaringsdeskundigen over huiselijk geweld

12 november 2020

Hoe komen slachtoffers van huiselijk geweld – jaarlijks zo’n 300 duizend – uit hun isolement? Door een ander in vertrouwen te nemen bijvoorbeeld.

Vijf portretten van mensen die met succes uit het web van schaamte en angst wisten te breken en daarover vertellen.

Bron: Volkskrant, 12 november 2020