Ervaringsdeskundige over juiste daderaanpak bij huiselijk geweld

18 december 2019

‘Een goede aanpak van huiselijk geweld vraagt om de juiste daderaanpak. Signalering, zorg en goede nazorg.’ René Haring weet waar hij over praat. Jarenlang mishandelde hij zijn vrouw en kinderen. Inmiddels helpt hij lotgenoten.

Inmiddels is Haring lid van de Spiegelgroep van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis van het ministerie van VWS, vanaf 2020 gaat hij zijn ervaring inzetten bij ‘De cirkel is rond’, een groep van ervaringsdeskundigen die door Veilig Thuis Breda wordt ingezet bij moeilijke casuïstiek. Lees hier zijn verhaal

Bron: Zorg + Wezlijn, 18 december 2019