EMDR-therapie en pseudoherinneringen

29 februari 2020

Het Openbaar Ministerie merkt de invloed van de populaire EMDR-therapie. Rechtspsychologe Sanne Houben waarschuwt voor pseudoherinneringen, die kunnen leiden tot een onterechte veroordeling.

[...] Was de therapie aanvankelijk bestemd voor mensen met een trauma, nu wordt deze veel breder toegepast bij mensen met depressie, rouw of zelfs baanverlies. Houben wil niets aan de therapie afdoen, maar in haar onderzoek is ze wel op een bijeffect gestuit: EMDR kan leiden tot pseudoherinneringen. Lees hier het artikel wat zij daarmee bedoelt en wat de gevolgen kunnen zijn binnen een strafproces.

Bron: Trouw, 29 februari 2020


Lees hier een reactie van de vereniging EMDR Nederland op dit artikel door Prof. dr. Ad de Jongh en dr. Iva Bicanic: 'Kan EMDR leiden tot pseudoherinneringen?'