Elah 40 jaar

1 december 2019

Midden november vierde Elah* het veertigjarig jubileum met honderden gasten uit binnen- en buitenland.

Aanvankelijk waren Elahs werkzaamheden beperkt tot psychotherapie aan Nederlanders, maar eind jaren negentig hebben we allereerst het opbouwwerk en vrijwilligerswerk toegevoegd, twee werkterreinen die we dankzij de Marorgelden op een intensieve manier konden uitbouwen. Lees meer over het jubileum

Bron: Nieuwsbrief Elah, 1 december 2019


*ELAH Centrum (Israël) Voor steun bij verlies en rouw:
De stichting is in 1979 opgericht door en voor uit Nederland afkomstigen en was de eerste organisatie in Israël die psychosociale hulp verleende aan Sjoa-overlevenden. In de loop der jaren heeft Elah veel ervaring opgedaan met hulpverlening aan deze doelgroep. De stichting erkent en behandelt ook problemen waarmee partners van overlevenden en volgende generaties te maken hebben. Lees meer