Effectieve gezondheidscommunicatie in de strijd tegen Corona

11 mei 2020

Veel is onzeker in deze coronacrisis, maar tegelijkertijd speelt communicatie over het Covid-19 virus een cruciale rol voor onze gezondheid en gedrag. Een internationaal team van gezondheids- en gedragswetenschappers geeft advies hoe effectief te communiceren en gedragsverandering te bevorderen.

Onzekerheid over Covid-19 en de verspreiding van het virus brengt grote uitdagingen voor degenen die hier informatie over moeten geven. De weg van onzekerheid naar paniek of het juist niet opvolgen van adviezen kan kort zijn. Van Weert en collega’s lichten vier elementen uit die een belangrijke rol spelen bij het effectief communiceren naar het publiek.

Bron: Universiteit van Amsterdam, 11 mei 2020