In een van de Chinese strafkampen

15 juli 2020

In 2017 startte de Chinese overheid een campagne om de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang ‘te heropvoeden’. Sindsdien zijn er miljoenen Oeigoeren opgesloten in strafkampen. Jelilova Gulbahar (55) zat in zo’n kamp.

Bij haar vrijlating werd ze met de dood bedreigd, zodat ze zou zwijgen over wat er met de gevangenen gebeurt. In dit artikel vertelt ze haar verhaal en dat van andere vrouwen, omdat ze dat hun heeft beloofd

Bron: De Groene Amsterdammer, 15 juli 2020


Lees ook:
Forse kritiek VK op China om behandeling Oeigoeren, NRC, 20 juli 2020